определите какую роль играла религия в обществе на территории беларуси в 9-18 …

Эта страница была создана программно, чтобы прочитать статью в исходном месте, вы можете перейти по ссылке ниже:
https://znanija.com/task/44240188
и если вы хотите удалить эту статью с нашего сайта, пожалуйста, свяжитесь с намиПомогите с историей срочно! ​


5. Висловити й аргументувати свою точку зору з питань:А. У посібнику з історії України канадський історик О. Субтельний пише: «У1961 р. Хрущов почав н


ову хвилю десталінізації, кульмінацією якої стало вине-сення труни диктатора з кремлівського мавзолею. Критика Сталіна завжди буладля українців доброю новиною». Чому автор вважає, що «критика Сталіна за-вжди була для українців доброю новиною»? Чи погоджуєтесь ви з його думкою?Чому?Б. Які цінності формувалися в суспільстві під час десталінізації? Чи влаштову-вало це радянське керівництво? Чи можемо ми бачити прояви таких цінностей усучасній Україні? Свою думку поясніть на прикладах.В. Ф. Моргун, який понад 15 років очолював Полтавський обком КПУ та обіймавінші державні посади союзного значення, так оцінював діяльність М. Хрущова:«Хрущов щиро бажав добра народу і країні. Але він був обтяжений вантажемминулого і також помилявся, а особливо в останні роки роботи. Щоправда, нашіісторики ще поки не відповіли, чого тут більше: його помилок або того, що йогоспритно «помиляли»? Головна його помилка і вина перед народом, який він, позасумнівом, любив, в тому, що не зумів своєчасно піти, дати можливість іншим тяг-ти той страшний вантаж, який випадає на долю сумлінних лідерів». Чию думкувідобразив Ф. Моргун? Чи погоджуєтесь ви з такою думкою? Чому?​


Висловіть своє ставлення до політики західних держав щодо відродження німецького мілітаризму. Чим така поведіка зумовлювалась? Чи несуть вони за це ві


дповідальність. Відповідь обгрунтуйте.


Який термін, на вашу думку, є найбільш доречним для характеристики подій «золотого вересня» : «приєднання», «возз’єднання», «входження», «інкорпорація


«, «анексія». Чому?Допоможіть будь ласка)Срочно​


Помогите пожалуйста с тестами, история ​


ПРОШУ,ПОМОГИТЕ Дать характеристику деятельности О.Кромвеля. ​


Ознакомьтесь с приведённым перечнем и выполните задания 8,9


Опишите подвиги героев-казахстанцев, принимавших участие в битве под Москвой1.316 стрелковая дивизия под командованием генерал-майора И.В. Панфилова-


в ноябре 1941 г. у разъезда Дубосеково сдерживали натиск нескольких десятков фашистских танков и не пропустили ни один к столице СССР-Москве2.Толеген Тохтаров-3.Малик Габдуллин-4.Рамазан Амангельдиев-5.-Тулеугали Абдыбеков​


Оцініть хід і результати державотворчого процесу в Україні в період становлення незалежності.


Хронологічну послідовність​


Эта страница была создана программно, чтобы прочитать статью в исходном месте, вы можете перейти по ссылке ниже:
https://znanija.com/task/44240188
и если вы хотите удалить эту статью с нашего сайта, пожалуйста, свяжитесь с нами